War Of The Zombie

Sending
User Review
0 (0 votes)

Với tư cách là Giám đốc điều hành toàn cầu của Safe Industries, chịu trách nhiệm về tàu sân bay hạm đội đôi và tuyển dụng thủy quân lục chiến và các nhân viên khác, mua thiết bị quân sự thực, nghiên cứu công nghệ tiên tiến, di chuyển trên toàn thế giới trong phạm vi nhiệm vụ thời gian thực, nuke, scavenge , lây nhiễm, hối lộ, xúc phạm, củng cố và bảo vệ chống lại các chính phủ toàn cầu nhằm cứu nhân loại khỏi đại dịch zombie và gây ra hỗn loạn.

War Of The Zombie Tai game | Download game Chiến thuật

War Of The Zombie Tai game | Download game Chiến thuật

War Of The Zombie Tai game | Download game Chiến thuật

War Of The Zombie Tai game

War Of The Zombie Tai game | Download game Chiến thuật

War Of The Zombie Tai game | Download game Chiến thuật

Cấu hình chơi game

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Processor: 2 GHz processor
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 2.1 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • Storage: 320 MB available space

LINK DOWNLOAD GAME

Download size : 243MB

4Share : Download